Skip Navigation Links.
Начало
Ръководство
Директор
Главен секретар
Структура
Органограма
История
Инспекторат
Дирекция „АПФСДЧР”
ГД "Аграрно развитиe"
Общински служби земеделие
Пресцентър
Новини
Предстоящо
Интервюта
Галерия
Събития
Най-ново
Официални документи
Доклади
Програми
Бюлетини
Други
Нормативни актове
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Проекти на нормативни актове
Обществени поръчки - профил на купувача
Профил на купувача
Предварителни обявления
Процедури
Публични покани
Обяви
Вътрешни правила
SearchResult
Връзка
Въпроси и отговори
Лява група страници
Антикорупция
Конфликт на интереси
декларации чл.12 ПУКИ
Държавни институции
Неправителствени организации
Съкратени връзки
Административно обслужване
Карта на сайта
Контакти
Актуално
Обяви
Възникнала грешка
Правна информация
Административно обслужване
Стандарти за административно обслужване и образци към тях
Издаване на административни актове при упражняване на нормативно установени права
Регистрационни режими
Достъп до обществена информация
Политика за защита на лични данни
Бюджет
Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
Управление и разпореждане с ДПФ
Земеделски земи
Стопански дворове
Мониторинг на пазара за зърно
Регистрация на земеделски стопани
Контрол и регистрация на земеделска и горска техника
Харта
Ползване на земеделските земи
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/ 2024 година
Кюстендил
Невестино
Дупница
Кочериново
Бобошево
Рила
Сапарева баня
Бобов дол
Трекляно
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 година
Кюстендил
Невестино
Трекляно
Дупница
Сапарева баня
Бобов дол
Кочериново
Бобошево
Рила
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година
Кюстендил
Невестино
Трекляно
Дупница
Сапарева баня
Бобов дол
Кочериново
Бобошево
Рила
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/ 2023 година
Кюстендил
Невестино
Трекляно
Дупница
Сапарева баня
Бобов дол
Кочериново
Бобошево
Рила
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/ 2022 година
Кюстендил
Невестино
Трекляно
Дупница
Сапарева баня
Бобов дол
Кочериново
Бобошево
Рила
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022 година
Кюстендил
Невестино
Трекляно
Дупница
Сапарева баня
Бобов дол
Кочериново
Бобошево
Рила
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/ 2021 година
Кюстендил
Невестино
Трекляно
Дупница
Сапарева баня
Бобов дол
Кочериново
Бобошево
Рила
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021 година
Кюстендил
Невестино
Трекляно
Дупница
Сапарева баня
Бобов дол
Кочериново
Бобошево
Рила
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година
Кюстендил
Невестино
Трекляно
Дупница
Сапарева баня
Бобов дол
Кочериново
Бобошево
Рила
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020 година
Кюстендил
Невестино
Трекляно
Дупница
Сапарева баня
Бобов дол
Кочериново
Бобошево
Рила
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019 година
Кюстендил
Невестино
Трекляно
Дупница
Сапарева баня
Бобов дол
Кочериново
Бобошево
Рила
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година
Кюстендил
Невестино
Трекляно
Дупница
Сапарева баня
Бобов дол
Кочериново
Бобошево
Рила
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2018 година
Кюстендил
Невестино
Трекляно
Дупница
Сапарева баня
Бобов дол
Кочериново
Бобошево
Рила
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
Кюстендил
Невестино
Трекляново
Дупница
Сапарева баня
Бобов дол
Кочериново
Бобошево
Рила
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година
Кюстендил
Невестино
Трекляно
Сапарева баня
Бобов дол
Кочериново
Бобошево
Рила
Дупница
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2011/2012 година
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019 година
Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди
Необходими документи и образци
Решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ
ОСП 2021-2027
Европейско законодателство
Национално законодателство
Бюлетин

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 228"

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа