23.06.2024


Заповед № РД-05-481/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Големо село. Публикувана на 29.12.2017 г. 582.17 KB
Заповед № РД-05-480/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с.Блато. Публикувана на 29.12.2017 г. 1.09 MB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2018 година, на 07.12.2017г. от 11:00 часа в Общинска служба по земеделие – Бобов дол ще заседава комисия за землища на с. Блато и с. Големо село, община Бобов дол 601.82 KB
Обявление за провеждане на заседанията на комисията по чл.37 ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2018 година за община Бобов дол 585.40 KB
Заповед №РД-05-410/03.11.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Големо село и с. Блато, община Бобов дол за календарната 2018 година 31.71 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271