28.05.2023


Заповед № РД-05-228/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Сапарево. Публикувана на 05.10.2018 г. 20.41 MB
Заповед № РД-05-230/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Ресилово. Публикувана на 05.10.2018 г. 13.52 MB
Заповед № РД-05-229/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Овчарци. Публикувана на 05.10.2018 г. 12.45 MB
Заповед № РД-05-231/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на гр. Сапарева Баня. Публикувана на 05.10.2018 г. 44.61 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019 за землището на с. Сапарево, ЕКАТТЕ 65379, община Сапарева баня, област Кюстендил. Публикуванo на 20.09.2018 г. 19.06 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019 за землището на с. Овчарци, ЕКАТТЕ 53254, община Сапарева баня, област Кюстендил. Публикуванo на 20.09.2018 г. 10.98 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019 за землището на гр. Сапарева баня, ЕКАТТЕ 65365, община Сапарева баня. Публикуванo на 20.09.2018 г. 41.86 MB
На 14.09.2018г. от 10:30 часа в офис Сапарева баня на Общинска служба по земеделие – Дупница с офис Сапарева баня ще заседава комисията за всички землища на община Сапарева баня. Публикувано на 30.08.2018 г. 63.50 KB
На 17.08.2018г. от 10:30 часа в офис Сапарева баня на Общинска служба по земеделие – Дупница с офис Сапарева баня ще заседава комисията за всички землища на община Сапарева баня - публикувано на 14.08.2018 г. 63.50 KB
Заповед № РД-05-146 / 06.08.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, за определяне на комисии за сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Сапарева баня за стопанската 2018/2019 г. - публикувана на 06.08.2018 г. 220.88 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271