23.04.2024


Работно време 09:00ч.-12:30ч. / 13:00ч.-17:30ч.

ОСЗ – Кюстендил с офис Трекляно гр.Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 44, ет.11; Е-mail: oszgknl@abv.bg тел. 078/ 550355, 550356, 550357, 550358

ОСЗ – Кюстендил офис Трекляно с. Трекляно Е-mail: oszg_treklyano@abv.bg тел. 0886845428, 070298998

ОСЗ – Невестино с. Невестино, ул. Владимир Поптомов № 29 Е-mail: oszg_nev@abv.bg тел. 07915/2442

ОСЗ – Дупница с офис Сапарева баня гр. Дупница, Площад „ Македония“ № 3,ет.1; Е-mail: oszg_dupnica@abv.bg тел. 0701/44320, 0701/52364

ОСЗ – Бобов дол гр. Бобов дол, Площад «27-ми октомври» №2 E-mail: oszgbobovdol@abv.bg тел. 0702/62321

ОСЗ – Дупница офис Сапарева баня гр. Сапарева баня, ул. Германея № 1; E-mail: oszgsb@abv.bg тел. 0707/23444

ОСЗ – Кочериново с офиси Рила и Бобошево гр. Кочериново, Площад «3-ти март» , ет .3; E-mail: osz_kocherinovo@abv.bg тел. 07053/2062

ОСЗ – Кочериново офис Рила гр. Рила, Площад „Възраждане“ № 1; E-mail: osz_rila@abv.bg тел. 07054/2055

ОСЗ – Кочериново офис Бобошево гр. Бобошево, ул. Иван Кепов № 3; E-mail: oszgboboshevo@abv.bg тел. 07046/2384

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа