29.05.2023


Изискуеми документи за участие в конкурс. 72.80 KB
О Б Я В Я В А провеждане на конкурс за длъжността „Старши експерт” в Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция “Земеделие” – Кюстендил: 78.03 KB
И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - КЮСТЕНДИЛ 67.59 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане за длъжността “главен инспектор” в Главна дирекция „Аграрно Развитие” в Областна дирекция „Земеделие” - Кюстендил 82.50 KB
Обявление за провеждане на КОНКУРС за длъжността „Главен инспектор” в Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция “Земеделие” – Кюстендил. 75.02 KB
КЛАСИРАНЕ на кандидатите от конкурса за длъжността „главен инспектор“ - в Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция „Земеделие” – Кюстендил 57.32 KB
И Н Ф О Р М А Ц И Я ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - КЮСТЕНДИЛ 67.52 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане за длъжността “главен инспектор” в Главна дирекция „Аграрно Развитие” в Областна дирекция „Земеделие” - Кюстендил 83.00 KB
Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "Главен инспектор" в ГД "АР". 74.81 KB
Изискуеми документи за участие в конкурс. 57.53 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа