01.12.2020


СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт" в ОСЗ - Дупница с офис Сапарева баня в ГД "АР" в ОД"З" - Кюстендил. 60.88 KB
СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт" в ОСЗ - Невестино в ГД "АР" в ОД"З" - Кюстендил. 60.55 KB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за длъжностите: „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Невестино, Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция “Земеделие” - Кюстендил: „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Бобов дол, Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция“Земеделие” - Кюстендил: „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Дупница с офис Сапарева баня Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция “Земеделие” - Кюстендил: 30.20 KB
Заявление за участие Приложение № 2 по чл. 17, ал. 1 от НПКДС 88.50 KB
Декларация по чл. 17, ал.2,т.1 от НПКДС 23.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 272
 факс: (078) 550 271
E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
Работно време
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор - ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа