01.12.2020


СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕВ ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “НАЧАЛНИК” НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - КЮСТЕНДИЛ 78.50 KB
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ПОЛУЧИЛИ ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – БОБОВ ДОЛ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - КЮСТЕНДИЛ 79.50 KB
СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността “Младши експерт” в ОСЗ Дупница с офис Сапарева баня. 60.59 KB
СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността “Началник” на ОСЗ Невестино. 60.21 KB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за длъжност - "младши експерт" в Общинска служба по земеделие Дупница с офис Сапарева баня Главна дирекция "Аграрно развитие" в ОД "Земеделие" - Кюстендил. 29.88 KB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за длъжност: „Началник” на Общинска служба по земеделие – Невестино, Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция “Земеделие” - Кюстендил: 29.23 KB
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ПОЛУЧИЛИ ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – НЕВЕСТИНО В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - КЮСТЕНДИЛ 78.50 KB
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ПОЛУЧИЛИ ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ДУПНИЦА С ОФИС САПАРЕВА БАНЯ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - КЮСТЕНДИЛ 79.00 KB
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ПОЛУЧИЛИ ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – БОБОВ ДОЛ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - КЮСТЕНДИЛ 79.00 KB
СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността "Младши експерт" в ОСЗ - Бобов дол в ГД "АР" в ОД"З" - Кюстендил. 60.74 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. »
      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 272
 факс: (078) 550 271
E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
Работно време
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор - ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа