18.07.2024


Кюстендил

повече>>

Невестино

повече>>

Трекляно

повече>>

Дупница

повече>>

Сапарева баня

повече>>

Бобов дол

повече>>

Кочериново

повече>>

Бобошево

повече>>

Рила

повече>>

О Б Я В А провеждане на заседания на комисиите по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за стопанската 2016/2017 година, на основание чл. 72б, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 77.50 KB
О Б Я В А за провеждане на заседанията на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ по процедурата по създаване на масиви за ползване на трайни насаждения земи за стопанската 2016/2017 година, на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 76.00 KB
О Б Я В А за провеждане на заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за стопанската 2016/2017 година, на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 80.00 KB
О Б Я В А провеждане на заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на трайни насаждения земи за стопанската 2016/2017 година, на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 76.00 KB

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа