22.06.2021


Заповед № РД-05-82/05.04.2017г. на директора на ОД “Земеделие” - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка с §4, т. 4 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване за землището на с. Страдалово, за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2016/2017 година. 472.61 KB
Заповед № РД-05-81/05.04.2017г. на директора на ОД “Земеделие” - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка с §4, т. 4 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване за землището на с. Неделкова Гращица, за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2016/2017 година. 933.60 KB
Заповед № РД-05-42/06.03.2017г. на директора на ОД "З" - Кюстендил, на основание § 4, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37б и чл. 37в от ЗСПЗЗ относно сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения в землища на община Невестино за стопанската 2016/2017г. 459.51 KB
Заповед № РД-05-52/06.03.2017г. на директора на ОД "З" - Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка са §3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землища на община Невестино за календарната 2017 година. 550.65 KB
Карта на масивите на ползване към Заповед № РД-05-320/03.10.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяна на масиви за ползване за землището на с. Згурово. Публикувана на 10.10.2016г. 19.25 MB
Заповед № РД-05-320/03.10.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяна на масиви за ползване за землището на с. Згурово. Публикувана на 10.10.2016г. 35.94 MB
Заповед № РД-05-325/03.10.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяна на масиви за ползване за землището на с. Долна Козница. Публикувана на 10.10.2016г. 13.93 MB
Заповед № РД-05-323/03.10.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяна на масиви за ползване за землището на с. Друмохар. Публикувана на 10.10.2016г. 9.63 MB
Заповед № РД-05-324/03.10.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Тишаново. Публикувана на 10.10.2016г. 13.97 MB
Заповед № РД-05-322/03.10.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Мърводол. Публикувана на 10.10.2016г. 22.27 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 272
 факс: (078) 550 271
E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
Работно време
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор - ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа