18.07.2024


 Информация за връзка: 

ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - КЮСТЕНДИЛ - гр. Кюстендил, ул.“ Демокрация“ № 44, ет. 9 и ет. 10

 

 

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ ФАМИЛИЯ ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ Е-ПОЩА

 

ДИРЕКТОР ЙОРДАН ДОМОЗЕТОВ    078/550273, 0879069148, 0882594330; odzgknl@abv.bg

 

 ДИРЕКЦИЯ „А П Ф С Д Ч Р”

 
Директор Силвия Михайлова 078/550273, 0879069131 odzgknl@abv.bg

 

Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550271, 0879069139 ddodzgknl@abv.bg

 

Главен счетоводител Снежанка Георгиева 078/550337, 0879069130 sgodzgknl@abv.bg

 

Юрисконсулт Даниела Хаджийска   078/550271, 0882016716 daodzgknl@abv.bg

  

Старши експерт Антон Стоянов Накев 078/550337, 0884208565 anodzgknl@abv.bg

Деловодство Младши експерт Милена Драганова 078/550273, odzgknl@abv.bg

 

 

   ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ”

 Главен директор Марияна Шукерова 078/550273, 0879069125 odzgknl@abv.bg

  

Главен експерт Дора Гаврилова 078/550539, 0879069141 10Agrostatistica@mzh.government.bg

 

Главен експерт Евелина Нешева 078/550271, 0879069124 enodzgknl@abv.bg

Главен експерт Луиза Раденкова 078/550539, 0879069129 10Agrostatistica@mzh.government.bg

 

Старши експерт Анелия Стоянова 078/550272, 0879069132 asodzgknl@abv.bg

 Главен специалист Венцислав Точев 078/550272, 0879069126 vtodzgknl@abv.bg 

  

Старши инспектор Витка Видинова 078/550271 0899870402 vvodzgknl@abv.bg ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ С ОФИС ТРЕКЛЯНО - гр. Кюстендил, ул.“Демокрация“ № 44, ет. 11 Началник Камелия Петкова 078/550355, 0879069149          oszgknl@abv.bg Служители 078/550356, 078/550357, 078/550358, 0879069147 oszgknl@abv.bg офис Трекляно - с. Трекляно 0886845428, 0879069152 oszg_treklyano@abv.bg ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - НЕВЕСТИНО - с. Невестино, ул. "Владимир Поптомов" №29 Началник Милена Стойкова 07915/2442, 0879069145 oszg_nev@abv.bg

 ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ДУПНИЦА С ОФИС САПАРЕВА БАНЯ - гр. Дупница, площад „Македония“ № 3, ет. 1 Началник Йорданка Кацарска 0701/44320, 0879069123 oszg_dupnica@abv.bg Служители 0701/52364, 0879069144, 0879069123 oszg_dupnica@abv.bg Oфис Сапарева баня - гр. Сапарева баня, ул. Германея № 1 0707/23444, 0879069135 oszgsb@abv.bg ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ КОЧЕРИНОВО С ОФИСИ РИЛА И БОБОШЕВО

 гр. Кочериново, площад "3-ти март", ет. 3 Началник Стоян Миланов 0879069150, 07053/2062 osz_kocherinovo@abv.bg офис Рила - гр. Рила, площад „Възраждане“ №1 07054/2055, 0879069136 osz_rila@abv.bgофис Бобошево гр. Бобошево, ул. "Иван Кепов" №3 07046/2384, 0879069133 oszg_boboshevo@abv.bg ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - БОБОВ ДОЛ - гр. Бобов дол, площад "27-ми октомври" №2   Станислав Тенев 0879069134, 0702/62321 oszgbobovdol@abv.bg

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа