30.01.2023


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” - Кюстендил и форматите, в които е достъпна 2021г. 18.36 KB
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в Областна Дирекция "Земеделие" - Кюстендил за 2019 г. 1.58 MB
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в Областна Дирекция „Земеделие“ - Кюстендил за 2018 г. 89.00 KB
Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2017г. по чл.15а, ал.2 от ЗДОИ 353.12 KB
Закон за достъп до обществена информация. 167.50 KB
Вътрешни правила за достъп до обществена информация на ОД "Земеделие" - Кюстендил. 1.73 MB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” гр.Кюстендил и форматите, в които е достъпна 15.37 KB
Протокол за регистриране на устни запитвания по ЗДОИ. 15.66 KB
Ред, по който се подават исканията за достъп до обществена информация. 3.75 MB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2014г. в ОД "Земеделие" - Кюстендил по чл. 15а от ЗДОИ 57.82 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 273
 E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор

на ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

ЦЕНТЪР ЗА АДМИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ

от 9:00 до 17:30

 без прекъсване


     


 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа