01.12.2020


Заповед N:РД-05-96/28.04.2017г. на Директора на ОДЗ - Кюстендил на основание чл.37ж ал.11 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Стоб, община Кочериново за календарната 2017г 2.93 MB
Заповед N:РД-05-95/28.04.2017г. на Директора на ОДЗ - Кюстендил на основание чл.37ж ал.11 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Крумово, община Кочериново за календарната 2017г 1.11 MB
Заповед № РД-05-48/06.03.2017г. на директора на ОД "З" - Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка са §3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землища на община Кочериново за календарната 2017 година. 588.67 KB
Заповед № РД-05-233/30.09.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за определяне масиви за ползване за землището на с. Стоб. Публикувана на 10.10.2016г. 5.40 MB
Заповед № РД-05-234/30.09.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за определяне масиви за ползване за землището на с.Пороминово. Публикувана на 10.10.2016г. 4.42 MB
Заповед № РД-05-231/30.09.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за определяне масиви за ползване за землището на с. Крумово. Публикувана на 10.10.2016г. 1.32 MB
Заповед № РД-05-230/30.09.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за определяне масиви за ползване за землището на гр. Кочериново. Публикувана на 10.10.2016г. 1.04 MB
Заповед № РД-05-232/30.09.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за определяне масиви за ползване за землището на с. Бараково. Публикувана на 10.10.2016г. 868.08 KB
Обява за провеждане на заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землища на община Кочериново 70.50 KB
Обява за провеждане на заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за община Кочериново. 70.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 272
 факс: (078) 550 271
E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
Работно време
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор - ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа