04.12.2020


Заповед № РД-05-205/05.08.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, за определяне на комисия за сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Сапарева баня за стопанската 2016/2017 г. 478.40 KB
Заповед N:РД-05-93/28.04.2017г. на Директора на ОДЗ - Кюстендил на основание чл.37ж ал.11 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Ресилово, община Сапарева Баня за календарната 2017г. 3.23 MB
Заповед № РД- 05-50/06.03.2017г. на директора на ОД "З" - Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка са §3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землища на община Сапарева баня за календарната 2017 година. 480.26 KB
Заповед № РД-05-267/30.09.2016г. на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, за определяне на масиви за ползване за землището на с. Сапарево. Публикувана на 10.10.2016г. 883.09 KB
Заповед № РД-05-269/30.09.2016г. на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, за определяне на масиви за ползване за землището на гр. Сапарева баня. Публикувана на 10.10.2016г. 1015.98 KB
Заповед № РД-05-268/30.09.2016г. на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, за определяне на масиви за ползване за землището на с. Овчарци. Публикувана на 10.10.2016г. 624.43 KB
Проект за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Сапарево, община Сапарева баня 1.53 MB
Проект за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година за землището на гр. Сапарева баня 3.47 MB
Проект за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Овчарци, община Сапарева баня 2.16 MB
Обява за провеждане на заседанията на комисията по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на община Сапарева баня. 75.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 272
 факс: (078) 550 271
E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
Работно време
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор - ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа