04.12.2020


О Б Я В Я В А КОНКУРС за длъжността „Младши експерт” в Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” в Областна дирекция “Земеделие” – Кюстендил 72.71 KB
Заповед № РД 46-161/21.03.2019 г. и образци на тръжни документи за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ДПФ за стопанската 2019-2020 година 832.01 KB
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “НАЧАЛНИК” НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – БОБОВ ДОЛ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – КЮСТЕНДИЛ 253.00 KB
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КЮСТЕНДИЛ С ОФИС ТРЕКЛЯНО В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – КЮСТЕНДИЛ 522.82 KB
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - КЮСТЕНДИЛ 221.79 KB
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КОЧЕРИНОВО С ОФИСИ РИЛА И БОБОШЕВО В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – КЮСТЕНДИЛ 519.51 KB
ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността: „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Кочериново с офиси Рила и Бобошево в Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция “Земеделие” - Кюстендил 631.61 KB
ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността: „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Кюстендил с офис Трекляно в Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция “Земеделие” - Кюстендил 630.25 KB
ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Началник” на Общинска служба по земеделие – Бобов дол, Главна дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция “Земеделие” - Кюстендил 527.71 KB
ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Старши експерт” в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” в Областна дирекция “Земеделие” - Кюстендил 399.40 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. »
      АДРЕС:       
  гр. Кюстендил, 2500
 ул. Демокрация № 44, ет. 10
    тел. (078) 550 272
 факс: (078) 550 271
E-mail:odzg_kyustendil@
mzh.gоvernment.bg
Работно време
09:00-12:30 / 13:00-17:30
Приемно време на Директор - ОДЗ Кюстендил
Сряда 09:30-12:30/13:00-14:00

 

 За контакт с лице по защита на личните данни: Главен юрисконсулт Димитър Димитров 078/550272, 0879069139


                                                                                                                                   

                                                                                                                              

   


Национална Селска Мрежа