17.07.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-64 / 08.05.2020 г. на основание чл. 91 от АПК, изменяща Заповед № РД-04-170 / 01.10.2019 г., с която е одобрен проект за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Мърводол, ЕКАТТЕ 49566, община Невестино. Публикувано на 08.05.2020 г. 217.08 KB
Заповед № РД-04-56/27.09.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Илия. Публикувано на 04.10.2019 г. 1.09 MB
Заповед № РД-04-58/27.09.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Четирци. Публикувано на 04.10.2019 г. 2.47 MB
Заповед № РД-04-57/27.09.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Църварица. Публикувано на 04.10.2019 г. 913.29 KB
Заповед № РД-04-63/27.09.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Тишаново. Публикувано на 04.10.2019 г. 931.44 KB
Заповед № РД-04-45/27.09.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване на трайни насаждения за землището на с. Страдалово. Публикувано на 04.10.2019 г. 851.28 KB
Заповед № РД-04-52/27.09.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване на обработваеми земи за землището на с. Страдалово. Публикувано на 04.10.2019 г. 866.69 KB
Заповед № РД-04-51/27.09.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Смоличано. Публикувано на 04.10.2019 г. 852.62 KB
Заповед № РД-04-173/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Рашка Гращица. Публикувано на 04.10.2019 г. 19.27 MB
Заповед № РД-04-50/27.09.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Раково. Публикувано на 04.10.2019 г. 847.86 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271