03.12.2023


ЗАПОВЕД № РД-04-297/22.12.2022г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Бистрица, община Дупница, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година. Публикувана на 23.12.2022г. 966.52 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-298/22.12.2022г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Делян, община Дупница, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година. Публикувана на 23.12.2022г. 319.71 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-294/22.12.2022г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Крайници, община Дупница, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година.Публикувана на 23.12.2022г. 448.05 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-293/22.12.2022г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година.Публикувана на 23.12.2022г. 496.80 KB
Обява за провеждане на второ заседание на комисията по чл. 37ж от ЗСПЗЗ. 52.18 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-83 / 02.11.2022 г. На основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на град Дупница, с. Бистрица, с. Делян и с. Крайници, община Дупница за календарната 2023 година.Публикувана на 10.11.2022г. 94.50 KB
Обява за провеждане на заседание на комисията по чл. 37ж от ЗСПЗЗ. 61.00 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271