25.05.2024


Заповед № РД-05-366/28.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Големо село. Публикувана на 28.12.2018 г. 3.07 MB
Заповед № РД-05-367/28.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Блато. Публикувана на 28.12.2018 г. 2.01 MB
На 13.12.2018г. от 11:00 часа в Общинска служба по земеделие – Бобов дол ще заседава комисията за землище с. Блато; На 13.12.2018г. от 11:30 часа в Общинска служба по земеделие – Бобов дол ще заседава комисията за землище с. Големо село. Публикувано на 11.12.2018 г. 210.86 KB
Обявление за провеждане на заседанията на комисията създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2019 година за община Бобов дол. Публикувано на 07.11.2018 г. 211.77 KB
Заповед на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Бобов дол за календарната 2019 година. Публикувана на 05.11.2018г. 217.50 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271