26.02.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-308 / 29.12.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, за прекратяване на образуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Бараково, ЕКАТТЕ 02748, община Кочериново, област Кюстендил за календарната 2022 година.Публикувана на 30.12.2021г. 234.41 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-309 / 29.12.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, за прекратяване на образуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Стоб, ЕКАТТЕ 69261, община Кочериново, област Кюстендил за календарната 2022 година.Публикувана на 30.12.2021г. 235.43 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-310 / 29.12.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, за прекратяване на образуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на град Кочериново, ЕКАТТЕ 39116, община Кочериново, област Кюстендил за календарната 2022 година.Публикувана на 30.12.2021г. 235.76 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-311 / 29.12.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, за прекратяване на образуваното административно производство по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Пороминово, ЕКАТТЕ 57830, община Кочериново, област Кюстендил за календарната 2022 година. Публикувана на 30.12.2021г. 234.77 KB
Обява за провеждане на заседания на комисия за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 година, за землища на Община Кочериново. 75.00 KB
Обявя за провеждане на заседания на комисията, назначена със заповед № РД-07-78/03.11.2021г. на директора на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил. 77.00 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-78/03.11.2021 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на град Кочериново, с. Бараково, с. Пороминово и с. Стоб, община Кочериново за календарната 2022 година 96.00 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271