20.05.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-314/ 30.12.2021 г. за изменение на Заповед № РД-04-217/28.09.2021 г., с която е одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Смоличано, ЕКАТТЕ 67619, община Невестино, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година. 242.69 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-313 / 30.12.2021 г. за изменение на Заповед № РД-04-238/30.09.2021 г., с която е одобрен проект за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Ваксево, ЕКАТТЕ 10050, община Невестино, област Кюстендил, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година. 242.18 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-275 /16.12.2021 г. за изменение на Заповед № РД-04-221 / 28.09.2021 г., с която е одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Неделкова Гращица, ЕКАТТЕ 51336, община Невестино, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година 79.00 KB
Заповед № РД-04-219/28.09.2021 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Четирци, община Невестино. Публикувано на 06.10.2021г 6.71 MB
Заповед № РД-04-213/28.09.2021 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Църварица, община Невестино. Публикувано на 06.10.2021г 1.80 MB
Заповед № РД-04-212/28.09.2021 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Тишаново, община Невестино. Публикувано на 06.10.2021г 1.82 MB
Заповед № РД-04-228/28.09.2021 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Страдалово, община Невестино. Публикувано на 06.10.2021г 1.61 MB
Заповед № РД-04-226/28.09.2021 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на трайни насаждения в землището на с. Страдалово, община Невестино. Публикувано на 06.10.2021г 1.19 MB
Заповед № РД-04-217/28.09.2021 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Смоличано, община Невестино. Публикувано на 06.10.2021г 2.06 MB
Заповед № РД-04-237/30.09.2021 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на проект за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Рашка Гращица, община Невестино. Публикувано на 06.10.2021г 8.04 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271