03.06.2023


Заповед № РД-05-185/26.09.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Брест. Публикувана на 10.10.2018 г. 499.76 KB
Заповед № РД-05-184/26.09.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Косово. Публикувана на 10.10.2018 г. 14.18 MB
Заповед № РД-05-183/26.09.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Средорек. Публикувана на 10.10.2018 г. 544.89 KB
На 23.08.2018г. от 12:00 часа в офис Трекляно на Общинска служба по земеделие – Кюстендил с офис Трекляно ще заседава комисията за всички землища на община Трекляно - публикувано на 21.08.2018 г. 372.75 KB
На 16.08.2018г. от 10:30 часа в офис Трекляно на Общинска служба по земеделие – Кюстендил с офис Трекляно ще заседава комисията за всички землища на община Трекляно - публикувано на 14.08.2018 г. 64.50 KB
Заповед № РД-05-147 / 06.08.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, за определяне на комисии за сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Трекляно за стопанската 2018/2019 г. - публикувана на 06.08.2018 г. 230.19 KB
Обява за изготвен предварителен регистър - Общинска служба по земеделие - Кюстендил - офис Трекляно - публикуван на 01.08.2018 г. 203.16 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271