13.04.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-162 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Стоб, община Кочериново. Публикувано на 07.10.2021г. 4.14 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-160 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Цървище, община Кочериново. Публикувано на 04.10.2021г. 918.98 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-166 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на гр. Кочериново, община Кочериново. Публикувано на 04.10.2021г. 3.68 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-161 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Фролош, община Кочериново. Публикувано на 04.10.2021г. 705.71 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-163 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Пороминово, община Кочериново. Публикувано на 04.10.2021г. 3.05 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-164 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Мурсалево, община Кочериново. Публикувано на 04.10.2021г. 3.65 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-650 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Крумово, община Кочериново. Публикувано на 04.10.2021г. 1.33 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-167 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Драгодан, община Кочериново. Публикувано на 04.10.2021г. 2.03 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-168 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Бураново, община Кочериново. Публикувано на 04.10.2021г. 4.79 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-169 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Боровец, община Кочериново. Публикувано на 04.10.2021г. 1.06 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271