23.06.2024


Заповед № РД-05-483/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Смочево. Публикувана на 29.12.2017 г. 967.00 KB
Заповед № РД-05-482/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на гр. Рила. Публикувана на 29.12.2017 г. 2.15 MB
Заповед № РД-05-484/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Падала. Публикувана на 29.12.2017 г. 716.98 KB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2018 година, на 13.12.2017г. от 13.00 часа в офис Рила на ОСЗ – Кочериново с офиси Рила и Бобошево. 75.00 KB
Обявление за провеждане на заседанията на комисията по чл.37 ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2018 година за община Рила 71.50 KB
Заповед №РД-05-404/03.11.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на град Рила, с. Смочево и с. Падала, община Рила за календарната 2018 година 161.37 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271