06.06.2023


ЗАПОВЕД № РД-04-280 / 30.12.2020 г.на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил а основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Страдалово, ЕКАТТЕ 69571, община Невестино, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 година. 7.94 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-278 / 30.12.2020 г.на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил а основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Смоличано, ЕКАТТЕ 67619, община Невестино, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 година. 598.35 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-276 / 30.12.2020 г.на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил а основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Лиляч, ЕКАТТЕ 43709, община Невестино, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 година. 4.14 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-275 / 30.12.2020 г.на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил а основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Друмохар, ЕКАТТЕ 23827, община Невестино, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 година. 10.65 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-277 / 30.12.2020 г.на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Длъхчево Сабляр, ЕКАТТЕ 21292, община Невестино, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 година. 12.57 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-279 / 30.12.2020 г.на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил а основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Тишаново, ЕКАТТЕ 72494, община Невестино, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 година. 10.83 MB
Обява за провеждане на заседанията на комисията по 37ж от ЗСПЗЗ 72.50 KB
О Б Я В А за провеждане на заседанията на комисията във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2021 година, на основание чл. 72б, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи 61.00 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-91/05.11.2020 г. На основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Длъхчево-Сабляр, с. Друмохар, с. Лиляч, с. Смоличано, с. Страдалово и с. Тишаново, община Невестино за календарната 2021 година 94.50 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271