26.05.2024


Заповеди от № РД-04-30/04.03.2021г. до № РД-04-47/04.03.2021г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил на основание чл. 37в, ал.16, изр. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за определяне цена на имотите - полски пътища, собственост на Община Бобов дол. Публикувано на 09.03.2021г. 1.14 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-14/22.01.2021 г. на основание чл. 99, т. 2 от АПК, за изменение на Заповед № РД-04-143 / 25.09.2020 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на трайни насаждения в землището на с. Горна Козница, ЕКАТТЕ 16242, община Бобов дол, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година. Публикувано на 22.01.2021г. 254.86 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-84/05.11.2020 г. На основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Блато и с. Големо село, община Бобов дол за календарната 2021 година 102.00 KB
Заповед № РД-04-154/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Шатрово. Публикувано на 08.10.2020г. 3.23 MB
Заповед № РД-04-153/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Паничарево. Публикувано на 08.10.2020г. 3.84 MB
Заповед № РД-04-152/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Новоселяне. Публикувано на 08.10.2020г. 3.21 MB
Заповед № РД-04-151/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Мламолово. Публикувано на 08.10.2020г. 3.48 MB
Заповед № РД-04-150/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Мало село. Публикувано на 08.10.2020г. 2.50 MB
Заповед № РД-04-149/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Мали Върбовник. Публикувано на 08.10.2020г. 2.57 MB
Заповед № РД-04-148/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Мала фуча. Публикувано на 08.10.2020г. 1.40 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271