18.04.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-269/02.12.2021 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил за изменение на Заповед № РД-04-233/30.09.2021 г., с която е одобрен проект за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на град Сапарева баня, ЕКАТТЕ 65365, община Сапарева баня, област Кюстендил, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година 82.00 KB
Заповед № РД-04-264/24.11.2021г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 99, т. 2 от АПК за изменение на Заповед № РД-04-173/27.09.2021г. за одобряване на споразумение за разпределие на масиви за ползване на обработваеми земи за землището на с. Ресилово, община Сапарева баня за стопанската 2021/2022г. 184.89 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-174 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на трайни насаждения в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня. Публикувано на 04.10.2021г. 1.87 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-173 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Ресилово, община Сапарева баня. Публикувано на 04.10.2021г. 6.88 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-234 / 30.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване проект за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня. Публикувано на 04.10.2021г. 7.65 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-233 / 30.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване проект за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня. Публикувано на 04.10.2021г. 7.26 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-235 / 30.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване проект за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня. Публикувано на 04.10.2021г. 4.45 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2021/2022 за землището на с. Сапарево, ЕКАТТЕ 65379, община Сапарева баня, област Кюстендил 5.63 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2021/2022 за землището на гр. Сапарева баня, ЕКАТТЕ 65365, община Сапарева баня, област Кюстендил 5.77 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2021/2022 за землището на с. Овчарци, ЕКАТТЕ 53254, община Сапарева баня, област Кюстендил 3.30 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271