12.04.2024


ЗАПОВЕД № РД-07-86/05.11.2020 г. На основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Овчарци и с. Ресилово, община Сапарева баня за календарната 2021 година 79.50 KB
О Б Я В А за провеждане на заседанията на комисията във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2021 година, на основание чл. 72б, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи 73.00 KB
Заповед № РД-04-210/30.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Сапарево. Публикувано на 08.10.2020г. 4.50 MB
Заповед № РД-04-243/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Сапарева баня - ТН. Публикувано на 08.10.2020г. 1.30 MB
Заповед № РД-04-244/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Сапарева баня. Публикувано на 08.10.2020г. 5.48 MB
Заповед № РД-04-209/30.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Ресилово. Публикувано на 08.10.2020г. 3.45 MB
Заповед № РД-04-208/30.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Овчарци. Публикувано на 08.10.2020г. 3.36 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масиви за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година за землището на с. Сапарево, община Сапарева баня 4.49 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2020/2021 за землището на с. Ресилово, ЕКАТТЕ 62520, община Сапарева баня, област Кюстендил 3.43 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масиви за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година за землището на с. Овчарци, община Сапарева баня 3.34 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271