28.05.2024


Заповед РД-05-167/20.05.2015г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Делян, община Дупница. 2.79 MB
Заповед РД-05-175/20.05.2015г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Горна Гращица община Кюстендил. 2.93 MB
Заповед РД-05-176/20.05.2015г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Долна Гращица община Кюстендил. 1.04 MB
Заповед РД-05-173/20.05.2015г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Яхиново община Дупница 4.56 MB
Заповед РД-05-170/20.05.2015г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Кременик община Дупница 5.28 MB
Заповед РД-05-171/20.05.2015г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Крайници община Дупница - затревени площи. 15.12 MB
Заповед РД-05-174/20.05.2015г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Крайници община Дупница 36.67 MB
Заповед РД-05-169/20.05.2015г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Дяково община Дупница 15.02 MB
Заповед РД-05-168/20.05.2015г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Блатино община Дупница 6.58 MB
Заповед РД-05-172/20.05.2015г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Баланово община Дупница 14.40 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271