12.04.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-171 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Смочево, община Рила. Публикувано на 04.10.2021г. 8.18 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-172 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на гр. Рила, община Рила. Публикувано на 04.10.2021г. 3.60 MB
Обява за провеждане на заседанията на комисията по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ. 53.19 KB
ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РИЛА 157.12 KB
Предварителни регистри за землищата на територията на общинската служба. 560.84 KB
Обява за изготвени предварителни регистри за землищата на Община Рила. 72.00 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-59/28.07.2021 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, за определяне на комисия за сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Рила за стопанската 2021/2022 година 84.00 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271