26.09.2023


Заповед № РД-05-394/31.12.2018 г. на основание чл. 99, т. 2 от АПК за землището на с. Ръсово. Публикувана на 31.12.2018 г. 728.73 KB
Заповед № РД-05-296/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Ябълково. Публикувана на 10.10.2018 г. 989.94 KB
Заповед № РД-05-279/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Катрище. Публикувана на 10.10.2018 г. 1.62 MB
Заповед № РД-05-298/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Шипочано. Публикувана на 10.10.2018 г. 557.00 KB
Заповед № РД-05-306/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Търсино. Публикувана на 10.10.2018 г. 963.56 KB
Заповед № РД-05-283/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Търновлаг. Публикувана на 10.10.2018 г. 838.71 KB
Заповед № РД-05-301/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Таваличево. Публикувана на 10.10.2018 г. 2.52 MB
Заповед № РД-05-274/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Соволяно. Публикувана на 10.10.2018 г. 1.16 MB
Заповед № РД-05-278/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Слокощица. Публикувана на 10.10.2018 г. 935.17 KB
Заповед № РД-05-281/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Скриняно. Публикувана на 10.10.2018 г. 928.48 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271