16.06.2024


Заповед № РД-04-242/30.09.2021 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на проект за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Делян, община Дупница. Публикувано на 06.10.2021г 441.29 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-184 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Яхиново, община Дупница. Публикувано на 04.10.2021г. 6.56 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-185 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Тополница, община Дупница. Публикувано на 04.10.2021г. 4.64 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-186 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Самораново, община Дупница. Публикувано на 04.10.2021г. 4.27 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-187 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Палатово, община Дупница. Публикувано на 04.10.2021г. 3.09 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-180 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Кременик, община Дупница. Публикувано на 04.10.2021г. 2.76 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-179 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Крайни дол, община Дупница. Публикувано на 04.10.2021г. 1.15 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-178 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Дяково, община Дупница. Публикувано на 04.10.2021г. 6.72 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-177 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на гр. Дупница, община Дупница. Публикувано на 04.10.2021г. 2.59 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-175 / 27.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на трайни насаждения в землището на гр. Дупница, община Дупница. Публикувано на 04.10.2021г. 1.56 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271