16.06.2024


Заповед № РД-05-33/01.03.2019 г. на основание чл. 91 от АПК за землището на с. Горна Козница. Публикувана на 05.03.2019 г. 313.27 KB
Заповед № РД-05-224/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на гр. Бобов дол. Публикувана на 05.10.2018 г. 1.66 MB
Заповед № РД-05-226/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Голема Фуча. Публикувана на 05.10.2018 г. 842.81 KB
Заповед № РД-05-225/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Голем Върбовник. Публикувана на 05.10.2018 г. 2.24 MB
Заповед № РД-05-209/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Горна Козница. Публикувана на 05.10.2018 г. 735.90 KB
Заповед № РД-05-219/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Горна Козница. Публикувана на 05.10.2018 г. 1.69 MB
Заповед № РД-05-212/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Мала Фуча. Публикувана на 05.10.2018 г. 897.61 KB
Заповед № РД-05-217/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Шатрово. Публикувана на 05.10.2018 г. 2.04 MB
Заповед № РД-05-216/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Паничарево. Публикувана на 05.10.2018 г. 2.40 MB
Заповед № РД-05-220/01.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Новоселяне. Публикувана на 05.10.2018 г. 1.43 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271