01.06.2023


Заповед № РД-05-37/27.02.2018г. на Директора на ОД "Земеделие" Кюстендил за Изменение на Заповед № РД-05-353/02.10.2017г. за Землището на с. Долна Гращица 330.49 KB
Заповед № РД-05-502/29.12.2017г. на Директора на ОД "Земеделие" Кюстендил за Изменение на Заповед № РД-05-353/02.10.2017г. за Землището на с. Долна Гращица 218.70 KB
Заповед № РД-05-370/11.10.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определянe на масиви за ползване за землището на с. Раненци 1.98 MB
Заповед № РД-05-371/11.10.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определянe на масиви за ползване за землището на с. Нови чифлик 1.18 MB
Заповед № РД-05-372/11.10.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определянe на масиви за ползване за землището на с. Берсин 2.29 MB
Заповед № РД-05-346/02.10.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определянe на масиви за ползване за землището на с. Багренци. Публикувана на 10.10.2017г. 1.60 MB
Заповед № РД-05-348/02.10.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определянe на масиви за ползване за землището на с. Гирчевци. Публикувана на 10.10.2017г. 651.08 KB
Заповед № РД-05-349/02.10.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определянe на масиви за ползване за землището на с. Горна брестница. Публикувана на 10.10.2017г. 1.97 MB
Заповед № РД-05-357/02.10.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определянe на масиви за ползване за землището на с. Горна гращица. Публикувана на 10.10.2017г. 1.10 MB
Заповед № РД-05-338/02.10.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определянe на масиви за ползване за землището на с. Грамаждано. Публикувана на 10.10.2017г. 950.82 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271