24.07.2024


Заповед № РД-04-195/04.12.2019 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил за поправка на очевидни фактически грешки, допуснати в Заповед № РД-04-132 / 01.10.2019 г., с която е одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил за стопанската 2019/2020 година по отношение на ползвателите Даниел Йорданов Манов и "ДИМЕТРА" ООД. Публикувано на 05.12.2019 г. 708.87 KB
Заповед № РД-04-149/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Раненци. Публикувано на 10.10.2019 г. 4.05 MB
Заповед № РД-04-115/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Ябълково. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.11 MB
Заповед № РД-04-116/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Цървеняно. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.01 MB
Заповед № РД-04-117/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Търсино. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.51 MB
Заповед № РД-04-118/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Търновлаг. Публикувано на 10.10.2019 г. 2.67 MB
Заповед № РД-04-120/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Соволяно. Публикувано на 10.10.2019 г. 2.18 MB
Заповед № РД-04-121/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Слокощица. Публикувано на 10.10.2019 г. 2.63 MB
Заповед № РД-04-114/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Скриняно. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.80 MB
Заповед № РД-04-150/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Ръсово. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.82 MB
Заповед № РД-04-122/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Радловци. Публикувано на 10.10.2019 г. 2.32 MB
Заповед № РД-04-123/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Преколница. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.79 MB
Заповед № РД-04-124/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Пиперков чифлик. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.67 MB
Заповед № РД-04-125/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Николичевци. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.28 MB
Заповед № РД-04-126/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Мазарачево. Публикувано на 10.10.2019 г. 766.28 KB
Заповед № РД-04-127/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Лозно. Публикувано на 10.10.2019 г. 3.08 MB
Заповед № РД-04-128/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Лелинци. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.18 MB
Заповед № РД-04-129/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на гр. Кюстендил. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.48 MB
Заповед № РД-04-130/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Коняво. Публикувано на 10.10.2019 г. 2.60 MB
Заповед № РД-04-132/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Каменичка Скакавица. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.63 MB
Заповед № РД-04-133/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Жиленци. Публикувано на 10.10.2019 г. 2.37 MB
Заповед № РД-04-134/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Жабокрът. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.42 MB
Заповед № РД-04-135/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Драговищица. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.81 MB
Заповед № РД-04-136/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Долно село. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.78 MB
Заповед № РД-04-137/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Долна Гращица. Публикувано на 10.10.2019 г. 1009.86 KB
Заповед № РД-04-138/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Гюешево. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.03 MB
Заповед № РД-04-139/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Гърляно. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.71 MB
Заповед № РД-04-151/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Граница. Публикувано на 10.10.2019 г. 3.26 MB
Заповед № РД-04-140/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Грамаждано. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.32 MB
Заповед № РД-04-142/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Горна Брестница. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.67 MB
Заповед № РД-04-143/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Гирчевци. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.43 MB
Заповед № РД-04-144/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Вратца. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.20 MB
Заповед № РД-04-145/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Богослов. Публикувано на 10.10.2019 г. 1013.88 KB
Заповед № РД-04-147/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Блатец. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.26 MB
Заповед № РД-04-152/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Берсин. Публикувано на 10.10.2019 г. 2.67 MB
Заповед № РД-04-146/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Багренци. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.93 MB
Заповед № РД-04-112/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване на трайни насаждения в землището на с. Таваличево. Публикувано на 10.10.2019 г. 900.94 KB
Заповед № РД-04-119/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване на обработваеми земи в землището на с. Таваличево. Публикувано на 10.10.2019 г. 2.73 MB
Заповед № РД-04-111/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване на трайни насаждения в землището на с. Катрище. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.70 MB
Заповед № РД-04-131/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване на обработваеми земи в землището на с. Катрище. Публикувано на 10.10.2019 г. 3.13 MB
Заповед № РД-04-113/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване на трайни насаждения в землището на с. Горна Гращица. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.21 MB
Заповед № РД-04-141/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване на обработваеми земи в землището на с. Горна Гращица. Публикувано на 10.10.2019 г. 1.79 MB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 година, на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и/или заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе на 25.09.2019г. от 11:00 часа в Общинска служба по земеделие – Кюстендил ще заседава комисия за землищата на с. Берсин, с. Граница, с. Раненци и с. Ръсово, общ. Кюстендил. Публикувано на 24.09.2019 г. 211.45 KB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2019/2020 за землището на с. Ръсово, ЕКАТТЕ 63608, община Кюстендил, област Кюстендил. Публикуванo на 17.09.2019 г. 1.58 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2019/2020 за землището на с. Раненци, ЕКАТТЕ 62181, община Кюстендил, област Кюстендил. Публикуванo на 17.09.2019 г. 1.84 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2019/2020 за землището на с. Граница, ЕКАТТЕ 17751, община Кюстендил, област Кюстендил. Публикуванo на 17.09.2019 г. 2.46 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2019/2020 за землището на с. Берсин, ЕКАТТЕ 03962, община Кюстендил, област Кюстендил. Публикуванo на 17.09.2019 г. 2.39 MB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 година, на 13.09.2019 г. от 10:00 часа в Общинска служба по земеделие – Кюстендил ще заседава комисия за всички землища на община Кюстендил. Публикувано на 04.09.2019 г. 212.19 KB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 година, на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и/или заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе на 16.08.2019 г. от 13:00 часа в Общинска служба по земеделие – Кюстендил ще заседава комисия за всички землища на община Кюстендил. Публикувано на 15.08.2019 г. 212.17 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-33 / 05.08.2019 г. на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Кюстендил за стопанската 2019/2020 година. Публикувано на 05.08.2019 г. 266.95 KB
Предварителен регистър - Общинска служба по земеделие - Кюстендил 327.11 KB
Обява за изготвен предварителен регистър - Общинска служба по земеделие - Кюстендил - публикуванo на 01.08.2019 г. 16.33 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271