02.02.2023


НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани 7.05 MB
НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания 296.50 KB
НАРЕДБА № 23 от 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно 3.61 MB
НАРЕДБА № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост 1.25 MB
НАРЕДБА за оземляване на безимотни и малоимотни граждани 247.13 KB
НАРЕДБА № 2 от 3.02.2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 3.10 MB
НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания 530.04 KB
НАРЕДБА № 3 от 3.02.2016 г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 979.58 KB
НАРЕДБА № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол 271.30 KB
НАРЕДБА № 2 от 26.03.2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ 88.96 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271