28.05.2023


НАРЕДБА № 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни 991.54 KB
Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции 736.98 KB
НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани 7.05 MB
НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания 296.50 KB
НАРЕДБА № 23 от 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно 3.61 MB
НАРЕДБА № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост 1.25 MB
НАРЕДБА за оземляване на безимотни и малоимотни граждани 247.13 KB
НАРЕДБА № 2 от 3.02.2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 3.10 MB
НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания 530.04 KB
НАРЕДБА № 3 от 3.02.2016 г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 979.58 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271