28.05.2024


Заповед № РД-05-491/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Ветрен. Публикувана на 29.12.2017 г. 1.22 MB
Заповед № РД-05-490/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Страдалово. Публикувана на 29.12.2017 г. 1.68 MB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2018 година, на 13.12.2017г. от 13:00 часа в Общинска служба по земеделие – Невестино, ще заседава комисията за всички землища на община Невестино. 75.50 KB
Обявление за провеждане на заседанията на комисията по чл.37 ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2018 година за община Невестино 74.50 KB
Заповед №РД-05-409/03.11.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Ветрен, с. Страдалово, с. Смоличано и с. Чеканец, община Невестино за календарната 2018 година 209.35 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271