08.06.2023


Заповед № РД-05-376/28.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Ветрен. Публикувана на 31.12.2018 г. 29.14 MB
Заповед № РД-05-375/28.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Страдалово. Публикувана на 31.12.2018 г. 19.29 MB
Заповед № РД-05-374/28.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Смоличано. Публикувана на 31.12.2018 г. 943.40 KB
Заповед № РД-05-378/28.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Неделкова Гращица. Публикувана на 31.12.2018 г. 24.39 MB
Заповед № РД-05-377/28.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Длъхчево-Сабляр. Публикувана на 31.12.2018 г. 46.58 MB
На 11.12.2018г. от 10:00 часа в Общинска служба по земеделие – Невестино ще заседава комисията за землище с. Страдалово и за землище с. Смоличано. На 11.12.2018г. от 10:30 часа в Общинска служба по земеделие – Невестино ще заседава комисията за землище с. Раково и за землище с. Длъхчево Сабляр На 11.12.2018г. от 11:00 часа в Общинска служба по земеделие – Невестино ще заседава комисията за землище с. Ветрен и за землище с. Неделкова Гращица. На 11.12.2018г. от 11:30 часа в Общинска служба по земеделие – Невестино ще заседава комисията за землище с. Пелатиково. Публикувано на 05.12.2018 г. 201.11 KB
Обявление за провеждане на заседанията на комисията създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2019 година за община Невестино. Публикувано на 07.11.2018 г. 213.46 KB
Заповед на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Невестино за календарната 2019 година. Публикувана на 05.11.2018г. 225.14 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271