06.06.2023


Заповед № РД-05-372/28.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Гърляно. Публикувана на 28.12.2018 г. 2.84 MB
Заповед № РД-05-371/28.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Преколница. Публикувана на 28.12.2018 г. 1.96 MB
Заповед № РД-05-370/28.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Раненци. Публикувана на 28.12.2018 г. 1.28 MB
Заповед № РД-05-373/28.12.2018 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Лозно. Публикувана на 28.12.2018 г. 4.72 MB
На 12.12.2018г. от 10:00 часа в Общинска служба по земеделие – Кюстендил, офис Кюстендил ще заседава комисията за землище с.Лозно. На 12.12.2018г. от 11:00 часа в Общинска служба по земеделие – Кюстендил, офис Кюстендил ще заседава комисията за землище с.Преколница. На 12.12.2018г. от 14:00 часа в Общинска служба по земеделие – Кюстендил, офис Кюстендил ще заседава комисията за землище с.Раненци. На 12.12.2018г. от 15:00 часа в Общинска служба по земеделие – Кюстендил, офис Кюстендил ще заседава комисията за землище с.Гърляно. Публикувано на 05.12.2018 г. 200.45 KB
Обявление за провеждане на заседанията на комисията създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2019 година за община Кюстендил. Публикувано на 07.11.2018 г. 213.18 KB
Заповед на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Кюстендил за календарната 2019 година. Публикувана на 05.11.2018 г. 221.55 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271