16.04.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-63 / 09.05.2022 г. на директора на ОД"Земеделие" - Кюстендил на основание чл. 37в, ал. 16, изр. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за определяне на цена на имотите – полски пътища, собственост на Община Бобов дол, попадащи в масивите за ползване на ползвателите в землището на град Бобов дол, ЕКАТТЕ 04501, община Бобов дол.Публикувана на 10.05.2022г. 61.32 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-62 / 09.05.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 16, изр. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за определяне цена на имотите – полски пътища, собственост на Община Бобов дол, попадащи в масивите за ползване на ползвателите в землището на с. Голема Фуча, ЕКАТТЕ 15446, община Бобов дол. Публикувана на 10.05.2022г. 59.17 KB
ЗАПОВЕДИ на основание чл. 37в, ал. 16, изр. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, искане с изх. № ПО-09-2405-1/13.12.2021 г. от директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил и писмо изх. № 92-00-81#1/25.01.2022 г. на Кмета на Община Бобов дол, за ОПРЕДЕЛЯНЕ цената на имотите – полски пътища, собственост на Община Бобов дол. Публикувани на 09.02.2022 година. 992.41 KB
Заповед № РД-04 - 202 / 28.09.2021г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Мламолово, община Бобов дол. Публикувано на 06.10.2021г. 1.92 MB
Заповед № РД-04-193 / 28.09.2021 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Новоселяне, община Бобов дол. Публикувано на 06.10.2021г. 1.62 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-229 / 30.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване проект за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на гр. Бобов дол, община Бобов дол. Публикувано на 01.10.2021г. 3.01 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-230 / 30.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване проект за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Голема фуча, община Бобов дол. Публикувано на 01.10.2021г. 1.32 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-208 / 28.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на трайни насаждения в землището на с. Горна Козница, община Бобов дол. Публикувано на 01.10.2021г. 876.36 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-195 / 28.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Шатрово, община Бобов дол. Публикувано на 01.10.2021г. 1.77 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-194 / 28.09.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Паничарево, община Бобов дол. Публикувано на 01.10.2021г. 2.22 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271