23.04.2024


Заповеди от N:РД-05-61/19.03.2018г. до N:РД-05-78/19.03.2018г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кюстендил на основание чл.37в, ал.16, изр.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, искане с изх. N:РД-04-3999/17.01.2018г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кюстендил и писмо с изх. N:РД-24-00-30/19.02.2018г. на Кмета на Община Бобов дол за определяне цената на имотите - полски пътища, собственост на Община Бобов дол, попадащи в масивите за ползване на ползвателите на землищата в Община Бобов дол. 1.11 MB
Заповед № РД-05-333/02.10.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване на обработваеми земи за землището на с. Шатрово. Публикувана на 09.10.2017г. 1.50 MB
Заповед № РД-05-334/02.10.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване на трайни насаждения за землището на с. Шатрово. Публикувана на 09.10.2017г. 1014.80 KB
Заповед № РД-05-335/02.10.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване на трайни насаждения за землището на с. Горна козница. Публикувана на 09.10.2017г. 709.70 KB
Заповед № РД-05-316/29.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване на обработваеми земи за землището на с. Горна козница. Публикувана на 09.10.2017г. 2.12 MB
Заповед № РД-05-317/29.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Бабино. Публикувана на 09.10.2017г. 1.58 MB
Заповед № РД-05-319/29.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Бабинска река. Публикувана на 09.10.2017г. 894.20 KB
Заповед № РД-05-318/29.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Блато. Публикувана на 09.10.2017г. 1.13 MB
Заповед № РД-05-322/02.10.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на гр. Бобов дол. Публикувана на 09.10.2017г. 1.39 MB
Заповед № РД-05-315/29.09.2017г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Голем върбовник. Публикувана на 09.10.2017г. 2.00 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271