22.07.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-2/10.01.2023 г. на основание чл. 99, т. 2 от АПК, във връзка с доклад с вх. № РД-08-7/05.01.2023 г. в ОД „Земеделие“ – Кюстендил от Йорданка Кацарска – началник на ОСЗ – Дупница с офис Сапарева баня и председател на комисията по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Ресилово, общ. Сапарева баня, назначена със Заповед № РД-07-85/02.11.2022 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, за изменение на Заповед № РД-04-291 / 22.12.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил. Публикувана на 10.01.2023г. 819.56 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-295/22.12.2022г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Сапарево, община Сапарева баня, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година.Публикувана на 23.12.2022г. 512.00 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-292/22.12.2022г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година.Публикувана на 23.12.2022г. 966.50 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-291/22.12.2022г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Ресилово, община Сапарева баня, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година. Публикувана на 23.12.2022г. 1.20 MB
Обява за провеждане на второ заседание на комисията по чл. 37ж от ЗСПЗЗ. 52.20 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-85 / 02.11.2022 г. На основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Овчарци, с. Ресилово и с. Сапарево, община Сапарева баня за календарната 2023 година.Публикувана на 10.11.2022г. 79.50 KB
Обява за провеждане на заседание на комисията по чл. 37ж от ЗСПЗЗ. 61.00 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271