02.02.2023


Заповед № РД-04-117/27.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Шатрово, община Бобов дол. Публикувано на 04.10.2022г. 2.78 MB
Заповед № РД-04-118/27.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Паничарево, община Бобов дол. Публикувано на 04.10.2022г. 3.44 MB
Заповед № РД-04-119/27.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Новоселяне, община Бобов дол. Публикувано на 04.10.2022г. 2.92 MB
Заповед № РД-04-120/27.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Мламолово, община Бобов дол. Публикувано на 04.10.2022г. 6.35 MB
Заповед № РД-04-121/27.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Мало село, община Бобов дол. Публикувано на 04.10.2022г. 2.45 MB
Заповед № РД-04-122/27.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Мали Върбовник, община Бобов дол. Публикувано на 04.10.2022г. 2.58 MB
Заповед № РД-04-123/27.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Мала Фуча, община Бобов дол. Публикувано на 04.10.2022г. 2.03 MB
Заповед № РД-04-124/27.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Локата, община Бобов дол. Публикувано на 04.10.2022г. 2.14 MB
Заповед № РД-04-125/27.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Коркина, община Бобов дол. Публикувано на 04.10.2022г. 2.89 MB
Заповед № РД-04-128/27.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на трайни насаждения в землището на с. Горна Козница, община Бобов дол. Публикувано на 04.10.2022г. 1.60 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271