29.02.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-282/21.12.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - гр. Кюстендил На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Добри дол, община Трекляно, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година.Публикувано на 22.12.2022г 2.17 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-283/21.12.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - гр. Кюстендил На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Злогош, община Трекляно, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ за календарната 2023 година.Публикувано на 22.12.2022г 2.73 MB
ЗАПОВЕД № РД-07-86 / 02.11.2022 г. На основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Добри дол и с. Злогош, община Трекляно за календарната 2023 година.Публикувана на 10.11.2022г. 82.50 KB
Обява за провеждане заседанията на комисията по чл. 37ж от ЗСПЗЗ. 57.29 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271