30.05.2024


Заповед № РД-04-178/29.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Яхиново, община Дупница. Публикувано на 05.10.2022г. 8.50 MB
Заповед № РД-04-171/29.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на проект за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Крайници, община Дупница. Публикувано на 05.10.2022г. 10.56 MB
8.50 MB
5.34 MB
Заповед № РД-04-177/29.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Червен брег, община Дупница. Публикувано на 05.10.2022г. 2.78 MB
Заповед № РД-04-176/29.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Тополница, община Дупница. Публикувано на 05.10.2022г. 10.35 MB
Заповед № РД-04-175/29.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Самораново, община Дупница. Публикувано на 05.10.2022г. 1.09 MB
Заповед № РД-04-174/29.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Пиперево, община Дупница. Публикувано на 05.10.2022г. 5.06 MB
Заповед № РД-04-173/29.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Палатово, община Дупница. Публикувано на 05.10.2022г. 1.36 MB
Заповед № РД-04-172/29.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Кременик, община Дупница. Публикувано на 05.10.2022г. 7.84 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271