15.06.2024


ЗАПОВЕД № РД-04-11/12.01.2021 г.на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 99, т. 2 от АПК, за изменение на Заповед № РД-04-176 / 25.09.2020 г. на одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на град Бобошево, ЕКАТТЕ 04532, община Бобошево, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година. Публикувано на 13.01.2021г. 1.21 MB
ЗАПОВЕД № РД-04-8/12.01.2021 г.на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 99, т. 2 от АПК, за изменение на Заповед № РД-04-175 / 25.09.2020 г. на одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Бадино, ЕКАТТЕ 02172, община Бобошево, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година. Публикувано на 13.01.2021г. 296.80 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-7/12.01.2021 г.на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 99, т. 2 от АПК, за изменение на Заповед № РД-04-171 / 25.09.2020 г. на одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Вуково, ЕКАТТЕ 12351, община Бобошево, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година. Публикувано на 13.01.2021г. 266.32 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-1 /06.01.2021 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 91 от АПК, за изменение на Заповед № РД-04-172/25.09.2020 г., с която е одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Блажиево, ЕКАТТЕ 04314, община Бобошево, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година. Публикувано на 07.01.2020г. 345.09 KB
ЗАПОВЕД № РД-04-2/06.01.2021 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 91 от АПК, за изменение на Заповед № РД-04-180/25.09.2020 г., с която е одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Каменик, ЕКАТТЕ 35804, община Бобошево, област Кюстендил, сключено между лицата по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година. Публикувано на 07.01.2020г. 349.84 KB
Заповед № РД-04-171/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Вуково. Публикувано на 08.10.2020г. 1.61 MB
Заповед № РД-04-173/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Висока могила. Публикувано на 08.10.2020г. 1.92 MB
Заповед № РД-04-174/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Усойка. Публикувано на 08.10.2020г. 2.72 MB
Заповед № РД-04-170/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Сопово. Публикувано на 08.10.2020г. 1.68 MB
Заповед № РД-04-177/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Скрино. Публикувано на 08.10.2020г. 1.61 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271