30.05.2024


ЗАПОВЕД № РД-07-87/05.11.2020 г. На основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Богослов, с. Горна Брестница, с. Гърляно, с. Долно село, с. Жиленци, с. Лозно, с. Преколница и с. Раненци, община Кюстендил за календарната 2021 година 117.50 KB
Заповед № РД-04-246/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Горна Гращица -ТН. Публикувано на 08.10.2020г. 1.89 MB
Заповед № РД-04-245/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Скриняно - ТН. Публикувано на 08.10.2020г. 1.17 MB
Заповед № РД-04-242/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Ябълково. Публикувано на 08.10.2020г. 943.26 KB
Заповед № РД-04-241/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Търсино. Публикувано на 08.10.2020г. 926.90 KB
Заповед № РД-04-240/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Търновлаг. Публикувано на 08.10.2020г. 1.61 MB
Заповед № РД-04-239/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Таваличево. Публикувано на 08.10.2020г. 5.76 MB
Заповед № РД-04-238/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Таваличево - ТН. Публикувано на 08.10.2020г. 1.12 MB
Заповед № РД-04-237/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Ръсово. Публикувано на 08.10.2020г. 1.55 MB
Заповед № РД-04-236/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Радловци. Публикувано на 08.10.2020г. 2.19 MB
Заповед № РД-04-235/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Мазарачево. Публикувано на 08.10.2020г. 858.83 KB
Заповед № РД-04-234/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Катрище. Публикувано на 08.10.2020г. 3.11 MB
Заповед № РД-04-233/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Жиленци. Публикувано на 08.10.2020г. 1.85 MB
Заповед № РД-04-232/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Долно село. Публикувано на 08.10.2020г. 4.59 MB
Заповед № РД-04-231/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Долна Гращица. Публикувано на 08.10.2020г. 1.32 MB
Заповед № РД-04-230/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Гърляно. Публикувано на 08.10.2020г. 1.28 MB
Заповед № РД-04-229/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Граница. Публикувано на 08.10.2020г. 3.29 MB
Заповед № РД-04-228/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Грамаждано. Публикувано на 08.10.2020г. 1.34 MB
Заповед № РД-04-227/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Гирчевци. Публикувано на 08.10.2020г. 1.24 MB
Заповед № РД-04-226/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Вратца. Публикувано на 08.10.2020г. 874.21 KB
Заповед № РД-04-225/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Блатец. Публикувано на 08.10.2020г. 1020.48 KB
Заповед № РД-04-224/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Берсин. Публикувано на 08.10.2020г. 2.82 MB
Заповед № РД-04-201/30.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Горна Гращица. Публикувано на 08.10.2020г. 1.47 MB
Заповед № РД-04-202/30.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Каменичка Скакавица. Публикувано на 08.10.2020г. 1.46 MB
Заповед № РД-04-211/30.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Слокощица. Публикувано на 08.10.2020г. 3.15 MB
Заповед № РД-04-203/30.109.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Скриняно. Публикувано на 08.10.2020г. 1.67 MB
Заповед № РД-04-207/30.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Раненци. Публикувано на 08.10.2020г. 1.80 MB
Заповед № РД-04-212/30.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Пиперков чифлик. Публикувано на 08.10.2020г. 2.00 MB
Заповед № РД-04-213/30.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Николичевци. Публикувано на 08.10.2020г. 1.34 MB
Заповед № РД-04-223/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Багренци. Публикувано на 08.10.2020г. 4.63 MB
Заповед № РД-04-222/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Лелинци. Публикувано на 08.10.2020г. 2.78 MB
Заповед № РД-04-221/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Коняво. Публикувано на 08.10.2020г. 1.67 MB
Заповед № РД-04-220/01.10.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на гр. Кюстендил. Публикувано на 08.10.2020г. 1.92 MB
Заповед № РД-04-214/30.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Жабокрът. Публикувано на 08.10.2020г. 1.22 MB
Заповед № РД-04-134/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Цървеняно. Публикувано на 08.10.2020г. 4.18 MB
Заповед № РД-04-133/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Богослов. Публикувано на 08.10.2020г. 942.10 KB
Заповед № РД-04-132/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Соволяно. Публикувано на 08.10.2020г. 2.02 MB
Заповед № РД-04-131/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с.Гюешево . Публикувано на 08.10.2020г. 1.23 MB
Заповед № РД-04-130/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Драговищица. Публикувано на 08.10.2020г. 2.19 MB
Заповед № РД-04-129/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Лозно. Публикувано на 08.10.2020г. 4.73 MB
Заповед № РД-04-128/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Преколница. Публикувано на 08.10.2020г. 1.62 MB
Заповед № РД-04-127/25.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Горна Брестница. Публикувано на 08.10.2020г. 1.96 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масиви за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година за землището на с. Раненци, община Кюстендил 1.23 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масиви за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година за землището на с. Горна Гращица, община Кюстендил 2.66 MB
Обявление за провеждане на заседание на комисията за община Кюстендил 61.02 KB
Обявление за провеждане на заседание на комисията за община Кюстендил 69.50 KB
Обява за провеждане на заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, за община Кюстендил. 70.50 KB
Заповед № РД-07-60/05.08.2020г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, относно сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Кюстендил за стопанската 2020/2021 година. Публикувано на 05.08.2020г. 356.33 KB
Предварителни регистри за землищата на община Кюстендил 5.18 MB
ОБЯВА за изготвени предварителни регистри за землищата на община Кюстендил 216.98 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271