17.07.2024


Заповед № РД-04-106/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Ресилово. Публикувано на 10.10.2019 г. 1015.00 KB
Заповед № РД-04-107/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Сапарево. Публикувано на 09.10.2019 г. 940.53 KB
Заповед № РД-04-110/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Овчарци. Публикувано на 09.10.2019 г. 761.50 KB
Заповед № РД-04-108/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване на трайни насаждения в землището на гр. Сапарева баня. Публикувано на 09.10.2019 г. 888.73 KB
Заповед № РД-04-109/01.10.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване на обработваеми земи в землището на гр. Сапарева баня. Публикувано на 09.10.2019 г. 1.19 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2019/2020 за землището на с. Сапарево, ЕКАТТЕ 65379, община Сапарева баня, област Кюстендил. Публикуванo на 20.09.2019 г. 1.33 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2019/2020 за землището на с. Овцарци, ЕКАТТЕ 53254, община Сапарева баня, област Кюстендил. Публикуванo на 20.09.2019 г. 1.35 MB
ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2019/2020 за землището на гр. Сапарева баня, ЕКАТТЕ 65365, община Сапарева баня, област Кюстендил. Публикуванo на 20.09.2019 г. 1.82 MB
Във връзка с процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 година, на 16.09.2019г. от 14:30 часа в офис Сапарева баня на Общинска служба по земеделие – Дупница с офис Сапарева баня ще заседава комисията за всички землища на община Сапарева баня. Публикувано на 13.09.2019 г. 211.64 KB
Заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе на 19.08.2019 г. от 13:00 часа в офис Сапарева баня на Общинска служба по земеделие – Дупница с офис Сапарева баня за всички землища на община Сапарева баня. Публикувано на 16.08.2019 г. 211.62 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271