13.04.2024


ОД  „ЗЕМЕДЕЛИЕ”- КЮСТЕНДИЛ 

 ДЛЪЖНОСТ                 ИМЕ ФАМИЛИЯ            ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ Е-ПОЩА

 ДИРЕКТОР                 Димитрина Христова    078/550273                             odzgknl@abv.bg

 Главен секретар            Иван Коларов                 078/550271, 0879069125     odzgknl@abv.bg

 

ДИРЕКЦИЯ „А П Ф С Д Ч Р”

Директор                        Силвия Михайлова            078/550271, 0879069131     odzgknl@abv.bg

Главен юрисконсулт     Димитър Димитров           078/550272, 0879069139     odzgknl@abv.bg

Главен счетоводител     Снежанка Георгиева         078/550337, 0879069130     odzgknl@abv.bg

Старши счетоводител    Рени Стоянова                   078/550337                           odzgknl@abv.bg

Главен експерт               Евелина Николова             078/550539, 0879069128     odzgknl@abv.bg

Главен експерт               Николай Машов                 0886836181, 0882882483     odzgknl@abv.bg

Главен специалист         Венцислав Точев                078/55027, 0879069126       odzgknl@abv.bg

Технически сътрудник  Анна Иванова                     078/550539, 0879069142     odzgknl@abv.bg

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „АГРАРНО РАЗВИТИЕ”

Главен директор             Маряна Шукерова         078/550273, 0879069129     odzgknl@abv.bg

Главен експерт               Трендафилка Лаплева        078/550272,0879069123      odzgknl@abv.bg

Главен експерт               Дора Гаврилова                   078/550539, 0879069141     odzgknl@abv.bg

Старши експерт             Адалина Георгиева              078/550539                           odzgknl@abv.bg

Старши експерт             Евелина Нешева                   078/550539, 0879069124     odzgknl@abv.bg

Младши експерт            Илияна Миразчийска           078/550272,0879069138      odzgknl@abv.bg

 


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271