14.06.2024


Заповед № РД-04-103/21.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на гр. Смочево, община Рила. Публикувано на 04.10.2022г. 817.14 KB
Заповед № РД-04-104/21.09.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на гр. Рила, община Рила. Публикувано на 04.10.2022г. 514.66 KB
Обява за провеждане на заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 57.91 KB
Обява за провеждане заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ 52.83 KB
Обява за изготвени предварителни регистри за община Рила . 57.38 KB
Предварителни регистри за землищата на територията на община Рила. 402.79 KB
ЗАПОВЕД № РД-07-59 / 21.07.2022 г. на директора на ОД "Земеделие"- Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72б, ал. 1, изр. второ от ППЗСПЗЗ,за определяне на комисия, която да ръководи сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Рила за стопанската 2022/2023 година 84.00 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271