23.06.2024


Заповеди от N:РД-05-126/04.05.2017г. до N:РД-05-142/04.05.2017г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кюстендил на основание чл.37в, ал.16, изр.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, искане с изх. N:РД-04-4992/20.03.2017г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кюстендил и писмо с изх. N:24-00-53/02.05.2017г. на Кмета на Община Бобов дол за определяне цената на имотите - полски пътища, собственост на Община Бобов дол, попадащи в масивите за ползване на ползвателите на землищата в Община Бобов дол. 3.55 MB
Заповед N:РД-05-94/28.04.2017г. на Директора на ОДЗ - Кюстендил на основание чл.37ж ал.11 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Блато, община Бобов дол за календарната 2017г. 2.05 MB
Заповед № РД-05-80/05.04.2017г. на директора на ОД “Земеделие” - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка с §4, т. 4 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване за землището на с. Горна Козница, за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2016/2017 година. 1.08 MB
Заповед № РД-05-43/06.03.2017г. на директора на ОД "З" - Кюстендил, на основание § 4, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37б и чл. 37в от ЗСПЗЗ относно сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения в землища на община Бобов дол за стопанската 2016/2017г. 456.31 KB
Заповед № РД- 05-47/06.03.2017г. на директора на ОД "З" - Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ във връзка са §3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землища на община Бобов дол за календарната 2017 година. 322.62 KB
Заповед № РД-05-266/30.09.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, издадена на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Паничарево. Публикувана на 10.10.2016г. 1.82 MB
Заповед № РД-05-263/30.09.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, издадена на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Бабинска река. Публикувана на 10.10.2016г. 966.82 KB
Заповед № РД-05-265/30.09.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне масиви за ползване за землището на с. Коркина Публикувана на 10.10.2016г. 587.70 KB
Заповед № РД-05-253/30.09.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за определяне масиви за ползване за землището на с Бабино. Публикувана на 10.10.2016г. 716.64 KB
Заповед № РД-05-256/30.09.2016г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване за землището на с. Шатрово. Публикувана на 10.10.2016г. 565.61 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271