19.07.2024


Заповед № РД-05-476/22.12.2017 г. на основание чл.37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Ресилово. Публикувана на 29.12.2017 г. 1.76 MB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2018 година, на 12.12.2017г. от 14:00 часа в Общинска служба по земеделие – Дупница, офис Сапарева баня ще заседава комисията за землище с. Сапарево. На 12.12.2017г. от 15:00 часа за землище с. Ресилово. 98.00 KB
Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2018 година, на 06.12.2017г. от 11:00 часа в Общинска служба по земеделие – Дупница, офис Сапарева баня ще заседава комисията за землище с. Сапарево. На 06.12.2017г. от 13:00 часа в Общинска служба по земеделие – Дупница, офис Сапарева баня ще заседава комисията за землище с. Ресилово 76.50 KB
Обявление за провеждане на заседанията на комисията по чл.37 ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2018 година за община Сапарева баня 76.50 KB
Заповед №РД-05-411/03.11.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, на основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Ресилово и с. Сапарево, община Сапарева баня за календарната 2018 година 96.80 KB


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271